ค้นหาข้อมูล

ประชุม "การรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค"

 

วันนี้ (22 ก.พ. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผอ.รมน.จว.น่าน ร่วมประชุม "การรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค" โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3 จังหวัดพิษณุโลก