ค้นหาข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน