ค้นหาข้อมูล

การประชุมแถลงคำสั่งความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมแถลงคำสั่งความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ห้วงระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ ๓๘