ค้นหาข้อมูล

จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (23 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน