ค้นหาข้อมูล

การประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน