ค้นหาข้อมูล

ประชุมเพื่อบูรณาการโครงการบ้านพอเพียงในชนบท

 

วันนี้ (24 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเพื่อบูรณาการโครงการบ้านพอเพียงในชนบท โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายน่านจัดการตนเอง และผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์การมหาชน ร่วมประชุมเพื่อเสนอแผนดำเนินงานพื้นที่เป้าหมาย การบูรณาการหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน