ค้นหาข้อมูล

การประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน