ค้นหาข้อมูล

การนำเสนอประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)

 

วันนี้ (24 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน