ค้นหาข้อมูล

รายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดรายการ @ อาเซียน

 

วันนี้ (24 ก.พ. 60) เวลา 13.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่องเปิดประตูสู่อาเซียนที่ด่านห้วยโก๋น ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยออกอากาศเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Stou Channel) และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม true visions ช่อง DLTV8   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ www.stou.ac.th