ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ครั้งที่๑/๒๕๖๐

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ครั้งที่๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมภูคา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน