ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประกวดร้องเพลง "โครงการร้อยดวงใจอาลัยพ่อ"

 

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลง "โครงการร้อยดวงใจอาลัยพ่อ" โดยชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน