ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิด "ลานวัฒนธรรมวัดศรีมงคล" โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านสรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด "ลานวัฒนธรรมวัดศรีมงคล" โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านสรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน