ค้นหาข้อมูล

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ"หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

 

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้แทนพระองค์ (ดร.มนัส  โนนุช) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ"หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี   ณ หอประชุมอำเภอเมืองน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน