ค้นหาข้อมูล

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการสร้างความปรองดองจากตัวแทนทุกภาคส่วน

 

วันนี้ (27 ก.พ. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการสร้างความปรองดองจากตัวแทนทุกภาคส่วน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ โดยจะได้ดำเนินการเชิญบุคคล 4 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มการเมือง ผู้แทนนักวิชาการ ผู้แทนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการสร้างความปรองดองจากตัวแทนทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน