ค้นหาข้อมูล

ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

วันนี้ (28 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน