ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560

 

วันนี้ (28 ก.พ. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ , คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ ระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน