ค้นหาข้อมูล

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดน่าน