ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

 

วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน