ค้นหาข้อมูล

งานสภากาแฟ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

วันนี้ (15 มี.ค. 60) เวลา 07.00 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ร่วมงานสภากาแฟ ณ โรงแรมเทวราช  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน