ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์