ค้นหาข้อมูล

"แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้" ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลของส่วนราชการ

 

วันนี้ (15 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้" ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลของส่วนราชการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน