ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ต้อนรับท่านเหริน ยี่เซิง (Mr.Ren Yisheng) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

 

วันนี้ (16 มี.ค. 60) เวลา 16.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ต้อนรับท่านเหริน ยี่เซิง (Mr.Ren Yisheng) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่และคณะ ในโอกาสมาเยือนจังหวัดน่าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน