ค้นหาข้อมูล

งาน "สมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน"

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด งาน "สมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน" ตามโครงการ"รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา"  ณ สำนักงานเทศบาลเวียงสา  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน