ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (17 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อทราบถึงภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 1/2560 , เศรษฐกิจจังหวัดน่าน ปี 2559 แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2560 , การพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน