ค้นหาข้อมูล

ประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

วันนี้ (17 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน