ค้นหาข้อมูล

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ "ลานวัฒนธรรมสืบฮีตสานฮอยเชียงกลาง" ณ วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน