ค้นหาข้อมูล

รายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน F.M. 94.75 MHz / www.nanradio.net / เคเบิลทีวีท้องถิ่น และวิทยุชุมชน โดยมีนายกวิน สิงอินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ