ค้นหาข้อมูล

การประชุมสัมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Industrial Zoning)

 

วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๒๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมสัมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Industrial Zoning) ปี ๒๕๖๐  ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน