ค้นหาข้อมูล

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน