ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายแก่ อปพร.เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันพุธที่ ๒๒ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายแก่ อปพร.เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี ๒๕๖๐  ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน