ค้นหาข้อมูล

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย "หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" รุ่นที่ 1

 

วันนี้ (27 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย "หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" รุ่นที่ 1 (One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็่นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน