ค้นหาข้อมูล

งานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25

 

วันนี้ (28 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้จัดงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน