ค้นหาข้อมูล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่สากลต้นแบบ อย่างครบวงจร

 

วันนี้ (28 มี.ค. 60) เวลา 11.15 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่สากลต้นแบบ อย่างครบวงจร โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน