ค้นหาข้อมูล

การประชุม เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) โครงการ บ้านสันติภาพ 2

 

วันนี้ (17 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน  โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) โครงการ บ้านสันติภาพ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ชั้น 2 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน