ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (20 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน