ค้นหาข้อมูล

งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2560

 

วันนี้ (29 มี.ค. 69) เวลา 10.00 น. สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน