ค้นหาข้อมูล

"แนวทางพระราชดำริในการทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านกับพลังการขับเคลื่อนของชุมชน"

 

วันนี้ (28 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางพระราชดำริในการทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านกับพลังการขับเคลื่อนของชุมชน" แก่ผู้นำและผู้บริหารของเครือข่ายการทำงาน กฟผ. ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน