ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมตลาดนัดอาหารพื้นถิ่น ประชารัฐ

 

วันนี้ (30 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาหารพื้นถิ่น ประชารัฐ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยในงานมีการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น สินค้าทางการเกษตร สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด งานมีระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน