ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรจังหวัดน่าน

 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน