ค้นหาข้อมูล

งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน ประจำปี 2560

 

วันนี้ (31 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน