ค้นหาข้อมูล

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันนี้ (2 เมษายน 2560) เวลา 06.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 63 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

หลังจากนั้น เวลา 18.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะฯ และงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน