ค้นหาข้อมูล

โครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (ตอนบน)

 

วันนี้ (3 เม.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ร่วมพิธีเปิดและพบปะผู้เข้าร่วมประชุมฯในโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (ตอนบน) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายวศิน ธีรเวชญาน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านกฎหมายและเขตแดน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน