ค้นหาข้อมูล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน