ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการบริการงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงร

 

วันนี้ (4 เม.ย. 60) เวลา 14.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย