ค้นหาข้อมูล

ประชุมสรุปผลพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

วันนี้ (5 เม.ย. 60) เวลา 14.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมสรุปผลพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั่น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน