ค้นหาข้อมูล

การตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

 

วันนี้ 7 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 38 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 4/2550 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ที่กำหนดให้เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงเป็นสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเคร่งครัด ผลการตรวจสอบไม่พบผู้ประกอบการจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่มีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด.