ค้นหาข้อมูล

จังหวัดน่านได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและสรุปผลการปฏิบัติงานส

 

วันนี้ (11 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและสรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ผ่านมา รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2560) โดยมี พลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.38/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน