ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัด จุดบริการช่วงเทศ

 

 

วันพุธที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัด จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑.เวลา๐๙.๐๐ น. จุดตรวจหน้าที่ทำการ อบต.ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง

๒.เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดตรวจ อบต.ท่าน้าว อำเภอภูเพียง

๓.เวลา ๑๐.๐๐ น. จุดตรวจตู้ยามพญาวัด อำเภอเมืองน่าน

๔.เวลา ๑๐.๒๐ น. จุดตรวจตู้ยามช้างเผือก อำเภอเมืองน่าน

๕.เวลา ๑๐.๔๐ น. จุดตรวจถืมตอง อำเภอเมืองน่าน

๖.เวลา ๑๑.๐๐ น. จุดตรวจตู้ยามบ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน

๗.เวลา ๑๑.๓๐ น. จุดตรวจพี้หลวง อำเภอบ้านหลวง