ค้นหาข้อมูล

การตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัดชุมชน/หมู่บ้าน และจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัดชุมชน/หมู่บ้าน และจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑. จุดตรวจสามแยกทุ่งชัย อ.ปัว

๒. จุดตรวจหน้าสวนสาธารณะ อ.ปัว

๓. จุดบริการประชาชน ในปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.ท่าวังผา

๔. จุดตรวจเทศบาลตำบลท่าวังผา

๕. จุดตรวจของ สภ.ตาลชุม อ.ท่าวังผา