ค้นหาข้อมูล

รายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (18 เม.ย. 60) เวลา 08.05 - 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz  สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิลทีวีท้องถิ่น ดำเนินรายการโดย นางวิจิตรา โกสีย์  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน